Hvordan identifiserer ESTA sikkerhetsrisikoer?

Publisert: Dec 30, 2019, Redigert: Dec 30, 2019 | Tags: Grensesikkerhet, ESTA-krav, ESTA Kvalifisering

Introduksjon

Siden 2008 har sikkerheten til VWP (Visa Waiver Program – Visumfritaksprogrammet) blitt forsterket med introduksjonen av ESTA, som setter CBP (U.S. Customs and Border Protection – USAs toll- og grensebeskyttelse) i stand til å sjekke potensielle reisende for å se om de utgjør en sikkerhetsrisiko før de går om bord i en transportør til USA. ESTA fungerer som en motvekt mot sårbarhetene og risikoene visumfri reise presenterer, med et ekstra lag av sikkerhet. Forhåndssjekking lar DHS-personell fokusere sine anstrengelser på det lille antall reisende som potensielt utgjør en trussel.

Hvordan screener ESTA reisende?

Siden begynnelsen av programmet, har millioner av søknader om ESTA blitt godkjent av CBP, men over 4000 har blitt avvist som et resultat av sjekk opp mot de amerikanske myndighetenes overvåkningsliste over kjente eller mistenkte terrorister. DHS (Department of Homeland Security - Departementet for innenrikssikkerhet) er for tiden spesielt bekymret over utenlandskrigere som returnerer fra Syria. Selv det ikke finnes noe informasjon som foreslår at IS, ISIL eller andre terroristgrupper basert i Syria planlegger forestående angrep på USA, har hundrevis av utenlandskrigere over de siste tre årene reist til Syria fra europeiske land så vel som USA, og vil muligens nå planlegge å returnere. De kan gjerne inneha europeiske eller amerikanske pass, og andre gyldige reisedokumenter.

Hva er de siste ESTA-sikkerhetsforbedringene?

Som reaksjon på disse økende bekymringene, har DHS forsterket sikkerheten på VWP ved forbedringer til ESTA. Selv om de tilrettelegger for visumfri reise til USA; vil forbedringene styrke CBPs evne til å sjekke reisende, og assistere i å adressere problemet med returnerende utenlandskrigere. Søkere blir nå bedt om å oppgi ytterligere informasjon når de søker om en ESTA, inkludert:

 • Navn på foreldre
 • Andre navn, alias eller statsborgerskap i andre land
 • Kontaktinformasjon (telefon, e-post, kontaktpunkt)
 • Nasjonalt ID-nummer (om gjeldende)
 • Fødselssted
 • Informasjon om ansettelse (om gjeldende)

Selv med disse ekstra spørsmålene, er en ESTA ikke det samme som et elektronisk visum. Å søke om en ESTA er fortsatt en mye mindre kompleks prosess enn å søke om et B1- eller b2-visum, som involverer å oppgi biometriske og biografisk informasjon, så vel som å gjennomføre et intervju med en amerikansk konsularmedarbeider. Til tross for de økte sikkerhetsnivåene, fortsetter antall personer som ønsker å reise til USA også å øke.

Hvilke databaser eller sikkerhetssystemer brukes av ESTA for å bestemme hvorvidt en søker er kvalifisert?

Land som deltar i visumfritaksprogrammet er påkrevd å dele informasjon og å samarbeide om sikkerhetsforhold med USA. VWP-statusen til et land sjekkes annethvert år, for å kunne vurdere dets tiltak for sikkerhet og anti-terrorisme. Når du søker om en ESTA på nett, vil systemet umiddelbart kryssjekke den biografiske informasjonen oppgitt av søkere opp mot flere databaser, inkludert TSDB (Terrorist Screening Database – Database for sjekk av terrorister), oppføringer over tapte og stjålne pass, SLTD (INTERPOL’s Stolen and Lost Travel Documents Database – INTERPOLs database over stjålne og tapte reisedokumenter), eventuelle tidligere avvisninger fra visumfritaksprogrammet, inndragelse av visum, fremskyndet fjerning, så vel som oppføringer fra departementer for offentlig helse, inkludert CDCP (Centers for Disease Control and Preventions – Sentre for sykdomskontroll og forebygging) for å sjekke etter enkeltpersoner som lider av en smittsom sykdom som utgjør en trussel mot offentlig helse.

Hva er de typiske risikoene benyttet for å bestemme om en søker er kvalifisert eller ikke?

Når du søker om en ESTA, vil du bli påkrevd å svare ja eller ni på 9 spørsmål som brukes for å bestemme hvorvidt du er kvalifisert. Spørsmålene inkluderer:

 • Hvorvidt du lider av en fysisk eller psykisk sykdom
 • Om du har en smittsom sykdom
 • Om du er narkotikamisbruker eller har brutt lover angående ulovlige stoffer
 • Om du noensinne har blitt arrestert for en forbrytelse mot en person eller eiendom
 • Hvorvidt du er engasjert i eller noensinne har engasjert deg i terroristaktiviteter
 • Hvorvidt du noensinne har begått bedrageri for å oppnå et visum for deg selv eller på noen andres vegne
 • Hvorvidt du tidligere har blitt nektet et visum eller innreise til USA
 • Om du noensinne har, eller for tiden søker ansettelse uten det passende visumet, hvorvidt du noensinne har blitt lenger enn visumet ditt tillot
 • Om du, siden 1. mars 2011, har reist til en liste over land for tiden regnet som å være en risiko, inkludert Iran, Syria, Somalia og Yemen

Hvis en søker svarer ja på noen av disse spørsmålene, vil søknaden deres mest sannsynlig avvises.

Dele

FacebookTwitterYoutube

Søk om ESTA

ESTA er en nødvendig reiseautorisasjon for kvalifiserte reisende som kommer inn i USA med land, luft eller sjø for besøk på mindre enn 90 dager.

Søk om ESTA