ESTA søknad til USA - Søk visum til USA her

Angi all forespurt informasjon. Alle deltakere i reisefellesskapet må fullføre en individuell søknad. Angi alle svar på engelsk.

SØKNADSINFORMASJON

?
?
?

Andre navn/alias

?
?
?
?
?

FORELDRE – BIOLOGISKE, ADOPTIVE, STEFORELDER ELLER VERGE

?
?
?
?

KONTAKTINFORMASJON

?
?
?
?
?
?
?
?

PASSINFORMASJON

?
?
?
?
?
?
?
?

NØDKONTAKTINFORMASJON I ELLER UTENFOR USA

?
?
?
?

REISE INFORMASJON

?

ANSATTES INFORMASJON

?

PASSASJERINFORMASJON


Hvis ja, vennligst angi:

Når:

Hvor:

FRASKRIVELSE AV RETTIGHETER

Fraskrivelsesrett: Jeg har lest og forstått at jeg herved fraskriver meg retten til innsyn eller å anke sak mot bestemthet vist av bemanningen til USA Tollvesen og Grensevakten så lenge reisetillatelsen utstedt av ESTA er gyldig. Jeg kan heller ikke bestride avgjørelsen, med mindre det søkes om asyl. Jeg har heller ingen rett til å klage på utkastelsesavgjørelsen som oppstår med bakgrunn i visumfritaksprogrammet.

I tillegg til den ovennevnte fraskrivelsen, som en betingelse for hvert inntak i USA under visumfritaksprogrammet, aksepterer jeg å underkastes meg de biometriske undersøkelser (inkl. fingeravtrykk, bilder) ved ankomst til USA. I løpet av denne prosessen ved ankomst til USA vil jeg gjenta min fraskrivelse av min rett til å etterse eller anke sak mot bestemthet vist av bemanningen til USA Tollvesen og Grensevakten så lenge reisetillatelsen utstedt av ESTA er gyldig. Jeg kan heller ikke bestride avgjørelsen, med mindre det søkes om asyl. Jeg har heller ingen rett til å klage på utkastelsesavgjørelsen som oppstår med bakgrunn i visumfritaksprogrammet.

VILKÅR

VÅRE TALL

 • • Over 96% av ESTA-autorisasjoner godkjennes innen 15 minutter
 • • Hastesøknader fullføres innen 5 minutter
 • • Kundeservice er tilgjengelig hele døgnet, alle dager i uken, på e-post og telefon

VÅRE TJENESTER

 • • Flere søknader med en betaling
 • • Nøyaktig verifikasjon av informasjon reduserer risikoen for avslag
 • • Ingen behandlingsgebyr dersom reisen ikke godkjennes
 • • Autorisasjonsnummer sendes direkte til din e-post

BETALING MED BANKKORT

 • Kostnaden for hver individuelle søknad er 95 USD Vær oppmerksom på at du må lage en søknad for hvert enkelt medlem av din familie/reisegruppen.

VISUMPROSESSERING

 • OFFISIELLE-ESTA.NO har implementert et system, Instant Payment Notification (IPN), som behandler ESTA-søknaden umiddelbart. Din ESTA-godkjenning leveres elektronisk, direkte til din e-post.

SIKKER SSL-TRANSAKSJON

 • OFFISIELLE-ESTA.NO opererer med full overholdelse av de internasjonale regler i Standard Payment Card Industry - Data Security Standard (PCI-DSS) fastsatt av de største kredittselskaper for å beskytte sine kunders personlige informasjon.

SUPERB KUNDERSERVICE

 • Vårt hyggelige kundeservice er tilgjengelig 24/7 for å besvare alle spørsmål rundt din søknad. Hvis du er usikker på din visumsituasjon eller gyldighet, vennligst sjekk vår veiledende guide.