Hva er kategoriene av amerikanske visum og visumfritak?

Publisert: Mar 23, 2020, Redigert: Mar 23, 2020 | Tags: ESTA-krav, ESTA Kvalifisering, USAs visumkrav

Introduksjon

Utenlandske borgere som besøker USA vil enten måtte innhente et amerikansk visum eller et visumfritak. Visumsøknadsprosessen involverer vanligvis å sende inn et skjema og et passbilde på nett, betale et ikke-refunderbart gebyr, så vel som å delta på en avtale på ambassaden for søkere mellom 14 og 79 år. Visumfritakssøknadsprosessen utføres i sin helhet på nett og krever mindre søknadsinformasjon og krever ikke at søkeren deltar på en ambassadeavtale. Denne artikkelen vil ta for seg noen av de vanlige amerikanske visumkategoriene, så vel som å diskutere det amerikanske visumfritaket kalt ESTA:

Amerikanske visumkategorier

Det er to hovedtyper av amerikanske visum: immigrasjons og ikke-immigrasjon. De primære forskjellene mellom de to ligger i hovedsak i formålet for reise og varigheten på oppholdet. En utenlandsk borger som ønsker å bo i USA på ubestemt tid bør søke om et immigrasjonsvisum. Alle som reiser over kort tid for turisme, forretninger, studier, midlertidig arbeid, medisinsk behandling, korte familiegjenforeninger og andre midlertidige besøk vil måtte søke om et ikke-immigrasjonsvisum.

Å bli tildelt et visum tillater ikke automatisk en reisende innreise til USA. Et visum er kun bevis på at en representant ved konsulatet eller ambassaden har vurdert søknaden som vellykket og søkeren kvalifisert for innreise, men kun basert på formålet stadfestet i søknaden. Det er opp til Toll- og grensebeskyttelse-betjenten (Customs and Border Protection, CBP) å avgjøre ved ankomstpunktet om en enkeltperson kan tillates innreise til USA under immigrasjonslover.

Amerikanske immigrasjonsvisum

Utenlandske borgere som reiser til USA med mål om å bosette seg der kan være kvalifisert for et immigrasjonsvisum. Disse søkerne må først sende inn en søknad til USAs Statsborgerskap og Immigrasjonstjenester (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS). Søkere med ekstraordinære evner eller investorer er vanligvis ikke avhengig av støtte, men de fleste andre søkere vil måtte ha en sponsor, slik som en arbeidsgiver eller en slektning.

typer av visumsøknader faller under kategorien for immigrasjonsvisum.

  • Slektninger, ektefeller og forloveder av legalt permanente bosatte og amerikanske statsborgere kan søke om et familiebasert visum.
  • Personer som vil adoptere foreldreløse utenlands fra kan søke om et internasjonalt adopsjonsvisum.
  • Investorer med minimum kapital på 1 millioner dollar (eller halvparten av det ved investering i et fattig område) kan søke om et investorvisum.
  • Arbeidsgivere som registrerer arbeidssertifiseringer og begjæringer for potensielle ansatte bruker det ansettelsesbaserte immigrasjonsvisumet.

Når godkjent, vil søknaden sendes videre til det lokale konsulatet eller ambassaden utenlands, der immigrasjonsvisumet blir utstedt. Immigranten må så ta med seg visumet til USA og vise det tile CBP-betjenten ved ankomstpunktet.

Amerikanske ikke-immigrasjonsvisum

Utenlandske borgere som planlegger et kort opphold i USA for turisme, medisinske grunner, midlertidig arbeid, forretninger eller studier, må søke om et ikke-immigrasjonsvisum. En søknad vil være påkrevet, ledsaget av støttende bevis, som vil variere avhengig av reisens formål og visumtype. Studenter, turister og forretningsreisende kan søke gjennom sitt lokale konsulat eller sin ambassade.

Forretningsreisende som vil delta på konferanser, møter eller kontraktsforhandlinger i USA kan søke om et besøkendevisum (B-1). Studenter som er akseptert inn i et skoleprogram eller en sponsoravtale i USA kan søke om et:

  • Studentvisum hvis kurset er akademisk (kategori F).
  • Studentvisum for et kurs som er yrkesmessig av natur (M).
  • Utvekslingsvisum for besøkende (J), for å delta i godkjente utvekslingsprogrammer.

Turister, enkeltpersoner som reiser for medisinsk omsorg og studenter som ikke faller under én av kategoriene overfor (som f.eks. skal delta på et kurs uten poeng) kan søke om et besøkendevisum (B-2), også kalt et turistvisum.

Reisende på vei til andre land som reiser inn i USA trenger et transittvisum ( C ). For sightseeing, besøk hos venner eller andre fritidsformål må reisende innhente et besøkendevisum (B) selv om oppholdet deres er kort.

Spesielle immigrasjonsvisum og andre visumkategorier

Avhengig av reiseformålet deres, kan søkere være kvalifisert for diverse andre typer visum, inkludert:

Mangfoldvisum - Mangfoldprogrammet, for eksempel, er åpent for statsborgere fra flere land med historisk lav representasjon i USA. Det er ingen kostnad for å registrere seg for én av de to planene; DV-2021 eller DV-2022.

Amerikansk visum for offisielle myndighetsreiser - Statsledere eller regjeringsledere (f.eks. presidenter og statsministre) vil være kvalifiserte for å søke om et A-1 visum. Ambassadører, konsuler, ministre, kabinettmedlemmer, EU- og AU-delegasjonsrepresentanter og deres nærmeste familiemedlemmer er generelt også kvalifiserte for et A-1 elle A-2 visum. Myndighetsansatte, noe militært personell, EU- eller AU-ansatte og deres nærmeste familie eller slektninger kan være i stand til å søke om et A-2 visum.

Amerikanske visum for ansatte i internasjonale organisasjoner - Visumtyper G-1 til og med G-4 kan utstedes til enkeltpersoner som jobber for internasjonale organisasjoner, inkludert myndighetsansatte og deres nærmeste familie. G-5 visumet kan være tilgjengelige for de personlige ansatte av en innehaver av G-1 til og med G-4. Nasjonale representanter, NATO-ansatte og deres nærmeste familiemedlemmer kan søke om et NATO-1 til og med NATO-6 visum. Deres personlige ansatte kan også bli gitt NATO-7 visum.

Visum for midlertidige religiøse arbeidere - Reisende som kvalifiserer for midlertidig religiøst arbeidervisum (R-1) må ha jobbet i minst 2 år for den samme religiøse organisasjonen de planlegger å tjene i USA som prest eller religiøs yrkesarbeider. De må også arbeide minst deltid for denne organisasjonen under oppholdet i USA:

Mannskapsvisum - Piloter og kabinbesetning som jobber på kommersielle fly, kapteiner, ingeniører og noen av besetningen på skip, livreddere, kjøkken- og serveringsansatte og andre ansatte på et cruiseskip og lærlinger på et opplæringsfartøy kan søke om et mannskapsvisum (D). Søkere må ha som intensjon å forlate USA innen 29 dager etter innreise for å kvalifisere for dette visumet.

Oppfølging for å følge flyktninger og asylanter - Reisende som har blitt gitt asylant- eller flyktningstatus i USA kan søke om at ektefellen og ugifte barn kan følge dem ved å bruke skjema I-730.

Visumfritaksprogrammet

Visumfritaksprogrammet oppsatt av Departementet for innenrikssikkerhet (Department of Homeland Security, DHS) tilbyr visumfri reise for perioder på opptil 90 dager. Statsborgere fra 40 land er for tiden kvalifisert til å søke. Disse utenlandske borgerne må søke om sin godkjente reiseautorisasjon på nett via det elektroniske systemet for reiseautorisasjon (Electronic System for Travel Authorization, ESTA). Søknaden kan ikke fornyes og en søkers opphold kan heller ikke forlenges.

ESTA-søkere er påkrevd å fylle ut et nettbasert søknadsskjema og svare på alle de relevante skjemaspørsmålene. Avgjørelser tas vanligvis i løpet av noen minutter, men i noen tilfeller kan behandling ta opptil 72 timer.

Når godkjent, kan en ESTA brukes for turisme-, forretnings- og transittformål. Søkere kan derimot ikke jobbe eller delta på kurs som gir akademiske poeng. For å kvalifisere for en autorisasjon må søkeren ha en returbillett, bruke en operatør som har underskrevet visumfritaksprogramavtalen, så vel som å oppfylle andre ESTA krav. som har fått avvist en ESTA kan fortsatt søke om et amerikansk visum.

Konklusjon

Det er flere kategorier av amerikanske visum for immigrasjons- og ikke-immigrasjonsformål. Denne artikkelen introduserte noen av de vanligste typene av immigrasjons- og ikke-immigrasjonsvisum, så vel som vurderte relevante kvalifikasjonskriterier. Søkere som er kvalifisert for visumfri reise til USA bør vurdere å søke om innreise under visumfritaksprogrammet, via ESTA, dersom besøkene deres er under 90 dager per opphold og er for korte forretnings-, turisme- eller transittformål.

Hvis du innehar et pass fra et kvalifisert visumfritaksland og ønsker å skaffe deg en ESTA for turist-, forretnings-, medisinske eller transittformål, start søknaden din, eller besøk Vanlige spørsmål for å lære mer om ESTA.

Søk om ESTA

Dele

FacebookTwitterYoutube

Søk om ESTA

ESTA er en nødvendig reiseautorisasjon for kvalifiserte reisende som kommer inn i USA med land, luft eller sjø for besøk på mindre enn 90 dager.

Søk om ESTA