Ansvarsfraskrivelse

Det elektroniske systemet for reisetillatelser vil gjennomføre et søk i politiets databaser. Alle reisende som ønsker innpass i USA under det visumfrie programmet må få en elektronisk reisetillatelses godkjenning gjennom dette systemet før tillatelse til reise blir gitt.

Dersom din elektroniske reisetillatelse er godkjent, viser dette at du har tillatelse til å reise til USA under et visumfritt system, men det gir ingen garanti for at du får innreisetillatelse i USA. Ved ankomst til USA vil du bli kontrollert av betjenter fra Tollvesenet og Grensevakten ved ankomststedet. De kan avgjøre at du allikevel ikke kan få innpass under det visumfrie programmet, eller for en annen lovmessig grunn.

Avgjørelsen om at du ikke er godkjent for elektronisk reisetillatelse betyr ikke at du ikke kan søke om Visum for å reise til USA.

Alle informasjon gitt av deg eller en godkjent tredjepart må være korrekt og nøyaktig. En elektronisk reisetillatelse kan trekkes tilbake med umiddelbar virkning, for hvilken som helst grunn som for eksempel ny informasjon som har en innvirkning på godkjennelsen. Du kan få administrativ eller kriminell straff om du med viten og vilje inngir falsk, fiktiv eller straffbare utsagn eller representasjoner i en søknad om en elektronisk reisetillatelse som er sendt inn av deg eller en godkjent tredjepart.

ADVARSEL Dersom du innvilges innreise ved et ankomststed av en amerikansk grensevakt under det Visumfrie programmet, har du ikke anledning til å ta arbeid; begynne på skole; eller representere et utenlandsk informasjonsmedium i løpet av oppholdet. Du har ikke anledning til å søke om: 1) endring av din ikke-immigrasjonsstatus, 2) utvidelse av oppholdet, eller 3) endre status fra midlertidig til permanent opphold, med mindre du kvalifiserer i henhold til seksjon 245(c)(4) i Immigrasjons og Statsborgerskapsloven. Brudd på disse vilkår vil føre til DEPORTASJON.