Visum til New York

Publisert: Aug 29, 2018, Redigert: Nov 09, 2019 | Tags: USA Visa søknad, USA Visa Krav, USA Visa

Hvis du er interessert i visum til New York, eller et ESTA-visum, vil denne korte artikkelen gi deg informasjonen du trenger til søknaden.

New York – byen som aldri sover. New York er en av de mest besøkte turistattraksjonene i hele verden. Byen har besøk av over 54 millioner utenlandske og amerikanske turister hvert år. Man kan lett forestille seg trenden i verden. Den store byen er spredt over et landområde på 113 km2 parkområder og 36 mil offentlige strender. Det er mange attraksjoner i New York som fengsler turistenes følelser. I tillegg er attraksjonene så varierte at byen har noe for alle aldre og interesser. Viktigst av alt, byen er magisk melodiøs med sin enorme musikkultur og historie. New York er kjent for sin matkultur, som er svært mangfoldig. Selv de sjeldneste matrettene er lette å få tak i i byen. Visum til New York eller et visa waiver må skaffes før innreise til New York.

Visa Waiver-program (ESTA)

Visa Waiver Program (VWP) skulle gjøre det lettere for personer med pass fra bestemte land å komme til New York uten å søke om visum. For tiden er 40 land medlemmer av Visa Waiver-programmet. Personer som vil besøke New York i under 90 dager, for turisme, forretninger, transitt eller medisinsk behandling kan være kvalifiserte. ESTAs visa waiver utstedes for opptil 2 år eller datoen for passets utgang, den som kommer først.

Det finnes noen ekstra krav som må oppfylles for å kvalifisere til visa waiver-programmet, disse er opplistet nedenfor:

GODKJENTE FORRETNINGSFORMÅL

 • Rådfør deg med forretningspartnere
 • Delta på en vitenskapelig, lærerik, profesjonell eller forretningsmessig konvensjon eller konferanse
 • Delta på kortvarig opplæring (det kan være at du ikke får betalt fra noen kilder i New York for utgifter på reisen)
 • Forhandle frem en kontrakt

GODKJENTE TURISTFORMÅL

 • Turisme
 • Ferie
 • Besøk sammen med familie eller venner
 • Medisinsk behandling
 • Deltakelse i sosiale arrangementer med vertskap fra bror-, sosiale- eller tjenesteorganisasjoner
 • Deltakelse av amatører i musikk-, sports- eller lignende arrangementer eller konkurranser, unntatt hvis man blir betalt for deltakelse i et kort fritidskurs- eller studie, ikke for studiepoeng (for eksempel et to-dagers matlagingskurs mens man er på ferie)

RESISEÅRSAKER SOM IKKE ER TILLATT MED VISA WAIVER-PROGRAMMET

 • Studier, for studiepoeng
 • Arbeid
 • Jobbe som utenlandsk presse, radio, film, journalistikk eller andre informasjonsmedier
 • Permanent oppholdstillatelse i USA

Ekstra krav

 1. En besøkende må ha godkjennelse i henhold til ESTA (Electronic System for Travel Authorization). ESTA er en veletablert avdeling hos sikkerhetsdepartementet (Department of Homeland  DHS), toll- og grensekontrollens (CBP) automatiske nettbaserte system for å bestemme egnethet for å reise uten visum til New York enten for turisme eller forretninger.
 2. Du kan kun reise inn til statene hvis du reiser på en godkjent rundtur via sjø eller luft.
 3. Du har ingen tidligere grenseavslag, du ikke kan motta ESTA hvis du har tidligere avslag på visum til USA.
 4. Du må ha elektronisk pass.

Turistvisum, forretningsvisum og besøksvisum

Dersom du ikke er kvalifisert for et ESTA Visa Waiver, eller vil bli i New York lenger enn 90 dager, må du ha B1 Forretningsvisum, B2 Turistvisum eller B1-B2 Besøksvisum. Det finnes ulike kategorier besøksvisum som deles inn etter besøkets formål.

 • Kategori B1  Forretningsårsaker, holde møter, salg/kjøp av eiendom.
 • Kategori B2  Turisme, ferie, fritid og andre besøksårsaker.

Søknadsprosess

Når du skal søke om visum, er det en rekke steg som må følges. Noen ganger kan instruksjonene variere avhengig av landet det søkes fra.

 1. Fyll ut visumsøknad på nett – Først må du fullføre visumsøknaden på nett, skjema DS-160. Etter å ha fylt ut søknaden kommer du til bekreftelsessiden; du må ta utskrift av bekreftelsessiden. Det er obligatorisk å ta med utskriften på intervju.
 2. Avtal intervju – Du må ordne en avtale til visumintervjuet på USAs ambassade eller konsulat i hjemlandet ditt. Etter det må du vente på samtale fra saksbehandleren for visum. Det er ingen faste tider for når du får samtale fra saksbehandleren. Samtaletiden avhenger av mange faktorer som sted, sesong og visumkategori. Derfor må du søke om visum på forhånd.
 3. Ta vare på obligatoriske dokumenter – a) Gyldig pass, b) Skjema DS 160 bekreftelsesside, c) Kvittering for søknadsgebyr, d) Bilde
 4. Intervju/avtale på ambassade – Etter å ha spurt deg ut i intervjuet avgjør saksbehandleren om du er kvalifisert eller ikke. Etter visumintervjuet må du oppgi mer dokumentasjon hvis du blir spurt om dette. Vær forberedt på det. Etter godkjenning av visumet, må du betale gjeldende gebyr for visumforsikring. Snart får du pass og visum i posten

Hvis du har pass fra et visafritatt land som Storbritannia, Irland, Australia, New Zealand eller andre vesteuropeiske land og ønsker ESTA for turist-, forretnings-, medisinske eller transittformål, begynn på søknaden, eller besøk Vanlig stilte spørsmå for å lære mer om ESTA

Søk om ESTA

Dele

FacebookTwitterYoutube

Søk om ESTA

ESTA er en nødvendig reiseautorisasjon for kvalifiserte reisende som kommer inn i USA med land, luft eller sjø for besøk på mindre enn 90 dager.

Søk om ESTA