Spørsmål og svar om tillatte forretningsaktiviteter under visumfritaksprogrammet (VWP)

Publisert: May 25, 2020, Redigert: May 25, 2020 | Tags: ESTA-krav, ESTA for forretningsformål

Kan jeg få innreise til USA på en ESTA for å utføre eller tilby kommersielle eller industrielle aktiviteter eller tjenester?

Du kan komme til USA på en ESTA for å utføre eller tilby kommersielle eller industrielle aktiviteter så lenge du ikke blir kompensert for disse aktivitetene fra en amerikansk kilde, slik som et selskap eller en arbeidsgiver. Noen av de kommersielle eller industrielle aktivitetene som vil tillattes inkluderer deltagelse på profesjonelle eller forretningsmøter og -arrangementer, å utføre ikke-betalt uavhengig forskning, forhandling av kontrakter, rettstvister eller møter med forretningspartnere.

Kan jeg få innreise til USA på en ESTA som representant for eller selger hos et utenlandsk utstyrs- eller maskinerifirma for formålene å installere, vedlikeholde eller reparere utstyrt eller for å trene amerikanske ansatte i bruken av dette utstyret?

Det kan du, så lenge visse betingelser er møtt. For det første må utstyret eller maskinene være produsert utenfor USA. For det andre kan du ikke motta noen kompensasjon som stammer fra en amerikansk kilde for det utførte arbeidet. Og for det trede, leveringen av slike tjenester må være spesifisert i salgskontrakten mellom selgeren og et amerikansk selskap, og du må inneha den påkrevde spesialiserte tekniske kunnskapen for å levere disse tjenestene.

Kan jeg bli økonomisk kompensert for arbeid utført i USA som en profesjonell atlet som reiser på en ESTA?

Du kan ikke motta økonomisk kompensasjon fra en amerikansk kilde dersom slik kompensasjon er din hovedinntektskilde. Du kan derimot, som en profesjonell atlet, komme til USA for å delta i konkurranser eller idrettsarrangementer du kan motta monetære premier fra.

Er det mulig å få innreise til USA på en ESTA som en profesjonell atlet på et utenlandsk idrettslag for formålet å delta i idrettskonkurranser?

Det kan du vanligvis, så lenge både du og laget ditt har deres etablerte virksomhetssted utenfor USA: I tillegg må all lønn du mottar som en profesjonell atlet stamme fra utenlandske (ikke-amerikanske) kilder, og aktivitetene til laget ditt må ha et internasjonalt aspekt eller være del av aktivitetene organisert av en internasjonal organisasjon.

Hva om jeg er amatøratlet? Kan jeg komme til USA på en ESTA for å delta i idrettstester eller prøvespill for et amerikansk lag?

Det kan du, med visse begrensninger. For det første må formålet for og varigheten av besøket ditt eksklusivt være for å delta i prøvespill, og ikke for å bo og arbeide i USA. Videre kan du ikke motta økonomisk kompensasjon fra et amerikansk lag utenfor betaling strengt kun relatert til utgiftene dine under prøvespillet (dvs. pris for returreise, overnatting og måltider).

Som en profesjonell underholder, kan jeg utføre aktiviteter relatert til mitt yrke i USA på en ESTA?

Det kan du, så lenge opptredenen din er kompensert av et utenlandsk selskap eller en organisasjon. Den eneste kompensasjonen du kan motta fra en amerikansk kilde er begrenset til utgifter som overnatting, måltider, eller, i noen tilfeller, til premier du kan motta for opptredenen din. Det er også mulig å utføre aktiviteter som en profesjonell utøver dersom slike aktiviteter er del av et kulturelt utvekslingsprogram.

Kan jeg bruke en ESTA for innreise til USA dersom jeg er ansatt for å tilby tjenester på en privat yacht.

Dette vil mest sannsynlig ikke være noe problem, og du har tillatelse til å seile gjennom amerikanske farvann så lenge visse betingelser er møtt. Uavhengig av hvilket land yachten er registrert under, må fartøyet opprinnelig ha seilt fra en utenlandsk havn. I tillegg må eventuelle oppgaver eller plikter du utfører være eksklusivt relatert til fartøyets aktiviteter.

Kan jeg søke investeringer i USA på en ESTA?

Kun dersom aktivitetene dine ikke regnes som produktivt arbeid eller involverer den aktive administrasjonen av en amerikansk virksomhet, da disse aktivitetene krever et E-2 visum. Under en ESTA, inkluderer tillatte aktiviteter deltagelse på profesjonelle eller forretningsmøter og -arrangementer, utføring av ikke-betalt, uavhengig forskning, forhandling av kontrakter, utføring av juridiske prosedyrer eller møter med forretningspartnere.

Kan jeg bruke en ESTA for å jobbe som sulkyfører, stallkar, trener eller jockey under kontrakt på vegne av en utenlandsk arbeidsgiver dersom jeg allerede jobber for en annen arbeidsgiver?

Nei, disse aktivitetene er ikke tillatt på en ESTA.

Kan jeg bruke en ESTA for innreise til USA for å jobbe eller sette opp en ny avdeling, et nytt tilsluttet selskap eller et nytt datterselskap for et utenlandsk selskap?

Nei, du vil måtte søke om et L-1 visum.

Kan jeg bruke en ESTA til å besøke USA for å observere virksomhetsdrift?

Ja, dersom rollen din er begrenset til observasjon.

Kan jeg bruke en ESTA til å trene med, jobbe som frivillig for eller være ansatt av Fredskorpset (Peace Corps)?

Nei, du kan ikke delta i slike aktiviteter i Fredskorpset på en ESTA. Du kan derimot utføre disse aktivitetene med et A- eller B-visum. Sørg for at du møter kravene oppsatt i deler 9 og 10 (a)(4) av Fredskorpsloven.

Kan jeg bruke en ESTA til å besøke USA for å delta i FNs Institutt for opplæring og forsknings praktikantprogram?

Det kan du, så lenge du ikke er ansatt av en utenlandsk myndighet. Dersom du er ansatt av en utenlandsk myndighet og ønsker å delta i dette praktikantprogrammet, må du søke om et visum.

Kan jeg bruke en ESTA for innreise til USA for å jobbe på utstillinger, messer eller lignende internasjonale arrangementer?

Det kan du, men kun om du har en utenlandsk arbeidsgiver og inntekten din og arbeidsansvarene er basert utenlands og ikke i USA:

Er det tillatt for meg å få innreise til USA på en ESTA for å jobbe som frivillig i en religiøs eller samfunnsnyttig organisasjon?

Dette avhenger av omfanget av de frivillige aktivitetene dine. Frivillig byggearbeid er ikke tillatt, men du kan delta på møter, tilby generell assistanse eller snakke på konferanser eller religiøse arrangementer.

Som den utenlandske direktøren av en amerikansk bedrift, kan jeg bruke en ESTA for innreise til USA dersom jeg blir kompensert for å delta på et styremøte?

Du kan utføre slike aktiviteter på en ESTA.

Kan jeg bruke en ESTA for innreise til og for å arbeide i USA som beredskapsarbeider (f.eks. brann, helse, medisinsk, osv.)?

Beredskapsarbeidere har ikke tillatelse til å jobbe i USA innen sin profesjon under en ESTA. Beredskapsarbeidere må gå gjennom andre innreiseprosedyrer i henhold til kravene til Toll- og grensebeskyttelse (Customs and Border Protection, CBP).