Hvorfor krever ESTA-søknaden ansettelsesinfomasjon?

Publisert: Aug 17, 2020, Redigert: Aug 17, 2020 | Tags: ESTA Sysselsetting Informasjon, ESTA-søknad

Ansettelsesinformasjon brukes av Tollvesen og grensebeskyttelse i USA (Customs and Border Protectio (CBP) for å hjelpe med å avgjøre om ESTA-søkere har som intensjon å reise inn i USA ulovlig for å bli økonomiske migranter. Den spesifikke seksjonen relatert til denne loven er i USAs lov om immigrasjon og nasjonalitet, (U.S. Immigration and Nationality Act), seksjon 214b.

ESTA-søkere er påkrevd å oppgi ansettelsesinformasjon som bevis på å ha betydelig økonomisk kobling til sitt bosteds- eller statsborgerskapsland. En ESTA-søkers ansettelsesinformasjon fungerer som bevis på å være kvalifisert til å reise som en ikke-immigrant (eller besøkende) til USA under Visumfritaksprogrammet og USAs lov om immigrasjon og nasjonalitet (Visa Waiver Program og U.S. Immigration and Nationality Act).

Hva er intensjonen med USAs lov om immigrasjon og nasjonalitet, seksjon 214b?

Formålet med loven er å sikre at søkere oppgir tilstrekkelig bevis til å bevise at de har sterke familie- og økonomiske bånd til landet de bor i eller statsborgerskapslandet sitt. Eksempler på økonomiske bånd inkluderer en jobb, bankkontoer eller bevis på et huslån. Du kan bli spurt om dine familie- og økonomiske bånd til bosteds- eller statsborgerskapslandet ditt ved ankomst til den amerikanske grensen. Hvis en søker har som intensjon å besøke USA spesifikt for å søke ansettelsesmuligheter, kan de være i ferd med å bryte loven. Derimot utgjør ikke å besøke USA for å delta på et ansettelsesintervju mens man reiser på en ESTA å søke ansettelse. Det relevante kvalifikasjonsspørsmålet på ESTA-skjemaet relatert til loven er følgende: «Søker du for tiden ansettelse i USA eller har du tidligere vært ansatt i USA uten forhåndstillatelse fra de amerikanske myndighetene?».

Bør jeg oppgi ansettelsesinformasjonen min på ESTA-søknaden?

Ja, siden denne informasjonen spesifikt blir bedt om på søknadsskjemaet, bør søkere oppgi sin ansettelsesinformasjon etter beste kunnskap. Å bevisst ikke oppgi ansettelsesinformasjon på en ESTA-søknad kan påvirke CBPs avgjørelse. CBP dømmer ikke verdien av en spesifikk type ansettelse. Å kunne vise bevis på ansettelse er en fordel for søkere, for å vise at de ikke har som intensjon å bryte amerikansk immigrasjonslovgivning.

Hvilken ansettelsesinformasjon er bedt om?

Informasjonsfeltene påkrevd som del av ansettelsesseksjonen på ESTA-skjemaet er Arbeidsgivers navn, Jobbtittel, Arbeidsgivers adresse (adresselinje 1, linje 2, stat/provins, region, by og land). Ingen annen informasjon blir for øyeblikket bedt om på skjemaet, slik som lønn, startdato, overordnets navn eller andre detaljer, men CPB kan bestemme å legge til flere felter i fremtiden. Søkere som er pensjonerte eller ikke i arbeid, vil ikke måtte oppgi informasjon under ansettelsesseksjonen på skjemaet.

Konklusjon

Ansettelsesinformasjon på ESTA-søknaden er et obligatorisk felt, selv om søkere kan velge å ikke oppgi sin arbeidsgivers detaljer. Det anbefales at søkere svar på ansettelsesspørsmålene på ESTA-søknaden, og oppgi de mest nøyaktige og oppdaterte detaljene om sin ansettelse, for å ikke forsinke behandlingen av sin ESTA eller vise intensjon om å potensielt bryte lover knyttet til USAs lov om immigrasjon og nasjonalitet (U.S. Immigration and Nationality Act).

Hvis du innehar et pass fra et kvalifisert visumfritaksland og ønsker å skaffe deg en ESTA for turist-, forretnings-, medisinske eller transittformål, start søknaden din, eller besøk Vanlige spørsmål for å lære mer om ESTA.

Søk om ESTA