Hvordan vil den sosiale medier-informasjonen på min ESTA-søknad brukes av CBP?

Publisert: Sep 21, 2020, Redigert: Sep 21, 2020 | Tags: ESTA-skjema, ESTA Datasikkerhets

Introduksjon

Det er flere spørsmål på ESTA-søknaden som er valgfrie. Ett av disse spørsmålene er med hensyn til informasjon om sosiale medier-kontoer. Dette spørsmålet gir Tollvesen og grensebeskyttelse i USA (Customs and Border Protection) (CBP) et referansepunkt når de sjekker at søkeres informasjon matcher en alternativ kilde fra de tilgjengelige til CBP.

Hvorfor blir jeg bedt om å oppgi informasjon om sosiale medier-kontoer?

Dette spørsmålet brukes av CBP for å identifisere reisende som utgjør potensielle trusler mot USAs sikkerhet. Din sosiale medier-konto kan bli skannet for meldinger eller annen aktivitet som kan indikere dine sympatier for spesifikke saker, grupper eller trosoppfatninger. CBP kan også bruke dine sosiale medier-kontoer til å validere identiteten din, ansettelse, tidligere reise, statsborgerskap, bosted eller annen informasjon.

Denne informasjonen brukes så av CBP som en del av gjennomgangsprosessen for ESTA-søknaden, spesielt hvis søknaden din blir manuelt gjennomgått. Følgende liste gir eksempler på den type informasjon som typisk kan innhentes fra sosiale medier-kontoer: fornavn, etternavn, steder besøkt, ansettelsesinformasjon, bostedsland, adresse, politiske holdninger, religiøse holdninger, navn på foreldre og andre familiemedlemmer, kriminell historie, statsborgerskapsland, sosiale medier-forbindelser, reaksjoner på sosiale medier-forbindelser, slik som «likes», «dislikes» og andre reaksjoner.

Vil den sosiale medier-informasjonen min påvirke utfallet av ESTA-søknaden min?

En søkers sosiale medier-informasjon kan påvirke sannsynligheten for at de oppnår en godkjent ESTA. Sosiale medier-informasjon hjelper CBP med gjennomgangen av søknaden ding, da de vil være i stand til å bekrefte og innhente mer informasjon for å støtte deres avgjørelse om å godkjenne eller avvise en ESTA-søknad. Hvis informasjonen i din sosiale medier-konto ikke matcher noe av informasjonen du har oppgitt på ESTA-søknaden din, er det mulig at dette kan påvirke CBPs avgjørelse, dersom ESTA-søknaden din blir manuelt gjennomgått.

Hva slags informasjon vil CBP kunne se på mine sosiale medier-kontoer?

Informasjonen tilgjengelig for CBP å se vil avhenge av personverninnstillingene du har satt opp for hver av de sosiale medier-kontoene du har oppgitt. Hvis personverninnstillingene dine ikke tillater offentlig innsyn, er det sannsynlig av CBP ikke vil kunne se din sosiale medier-kontoinformasjon med mindre de ber om frigivelse av informasjon fra selskapet eller enkeltpersonene som drifter det sosiale medier-nettstedet.

Hvordan behandles informasjonen min på ESTA?

All informasjonen oppgitt på en ESTA-søknad, inkludert informasjonen om sosiale medier-kontoer vil behandles i henhold til ESTAs Retningslinjer for personvern (Data Privacy Policy). Håndtering av informasjonen din er beskrevet under ESTAs Erklæring om registersystem (System of Records Notice) (SORN) og Vurdering av effekt på personvern (Privacy Impact Assessment) (PIA). Hvis du ikke samtykker med retningslinjene for personvern, kan du utelate den valgfrie informasjonen på ESTA-skjemaet, slik som informasjonen om sosiale medier-kontoer. Du må derimot fortsatt svare på alle de obligatoriske feltene på ESTA-skjemaet, da du ellers ikke vil kunne reise under Visumfritaksprogrammet (Visa Waiver Program) (VWP) uten å sende inn en fullstendig ESTA-søknad og ha innhentet en godkjent autorisasjon.

Konklusjon

Selv om informasjonen om sosiale medier-kontoer er valgfri, anbefales søkere å oppgi detaljer angående sine sosiale medier-kontoer hvis dette gjør det lettere for dem. Å oppgi denne informasjonen burde ikke i stor grad påvirke sannsynligheten for ESTA-avvisning eller -godkjenning, men vil hjelpe CBP i å bestemme mulige sikkerhetstrusler dersom søknaden skulle bli manuelt gjennomgått. Alle ESTA-søkere behandles i samsvar med CBPs retningslinjer for personvern, så søkere bør være oppmerksomme på eventuelle vilkår de ikke føler seg komfortable med når de oppgis sosiale medier-informasjon.