Hvordan påvirker spørsmålet om smittsomme sykdommer ESTA-søknaden?

Publisert: Dec 17, 2019, Redigert: Dec 17, 2019 | Tags: ESTA spørsmål, ESTA kvalifisering

Innledning

En søkers historie med smittsomme sykdommer utformer ett spørsmål av de ni kvalifiseringsspørsmålene på ESTA-skjemaet som er designet for å hjelpe CBP (U.S. Customs and Border Protection – USAs toll- og grensebeskyttelse) å vurdere hvorvidt du presenterer en sikkerhetsrisiko for USA. Det første spørsmålet du er påkrevd å svare på er hvorvidt du lider av en fysisk eller mental sykdom; dette inkluderer å oppgi hvorvidt du er narkotikaavhengig eller narkotikamisbruker, og hvorvidt du har en smittsom sykdom. Mens influensa eller vanlig forkjølelse ikke vil gjøre deg ukvalifisert til å få en ESTA, kan mer alvorlige smittsomme sykdommer hindre deg i å reise inn i USA:

Hva er en smittsom sykdom?

Når man definerer en smittsom sykdom, er den første overveielsen måten en sykdom spres på. En smittsom sykdom er en sykdom som enkelt spres fra én person til en annen. Dette kan være via

  • luftbårne virus
  • blod og andre kroppsvæsker
  • insektbitt/-stikk

Den andre overveielsen er effekten sykdommen har på offentlig helse. Mange sykdommer, selv de enkelt kan overføres, regnes ikke som grunnlag for å hindre noen i å reise inn i USA. En feil ofte gjort av søkere er å svare «ja» på dette spørsmålet når de bare lider av hoste, forkjølelse eller influensa. Selv om vanlig forkjølelse enkelt kan overføres fra én person til en annen, er det en mild sykdom, og representerer ikke en vesentlig helserisiko for den generelle befolkningen, og er ikke ansett som en smittsom sykdom i dette henseende.

Mange sykdommer, selv om de er smittsomme, regnes ikke som en barriere for innreise til USA under visumfritaksprogrammet. Den gjeldende listen over smittsomme sykdommer ble etablert av Departementet for helse og folketjenester i 2008, via en klausul i ‘Tom Lantos and Henry J. Hyde United States Global Leadership Against HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria Reauthorization Act of 2008’, som ble underskrevet av den amerikanske presidenten i juli 2008. Om du har én av de følgende sykdommene, må du svare «ja» på ESTA-søknaden din:

  • Tuberkulose (aktiv)
  • Syfilis (smittsomt stadium)
  • Lymfogranuloma venereum
  • Granuloma inguinale
  • Spedalskhet, smittsom
  • Sjanker
  • Gonoré

Om du tidligere har hatt noen av disse sykdommene, men er kurert og ikke lenger smittsom, kan du svare negativt på ESTA-søknaden din, men kan måtte oppgi medisinsk bevis om at tilstanden din ikke lenger er smittsom.

HIV er ikke lenger definert som en smittsom sykdom

Mellom 1993 og 2010, ble HIV definert som en smittsom sykdom, og ble derfor vurdert som å være grunnlag for diskvalifisering. Dette betydde at under denne perioden, ville utenlandske borgere som var HIV-positive bli nektet en ESTA kun på grunn av HIV-statusen sin. Siden 4. januar 2010, derimot, er HIV ikke lenger inkludert på listen over smittsomme sykdommer, og om du er HIV-positiv er du ikke lenger klassifisert som å ha en smittsom sykdom. Leger vil ikke lenger utføre en HIV-antistofftest som en del av en medisinsk undersøkelse, men du kan fortsatt bli stil spørsmål som vil lede legen din til den konklusjon at du er HIV-positiv. Det er ikke påkrevd at du avslører din HIV-status, men du bør alltid svare ærlig på spørsmål om helsen din.

Om du senere vurderer å søke om et Green Card, kan HIV-statusen din fortsatt bli tatt i betraktning, ta den kan påvirke hvorvidt du behøver assistanse fra myndighetene, som kan være grunnlag for å avvise en søknad om et Green Card. I tillegg kan å være HIV-positiv bli regnet som grunnlag for å søke asyl i USA, hvis søkerens helse ville være i fare dersom de returnerte til sitt opprinnelsesland.

Hvis du innehar et pass fra et kvalifisert visumfritaksland og ønsker å skaffe deg en ESTA for turist-, forretnings-, medisinske eller transittformål, start søknaden din, eller besøk Vanlige spørsmål for å lære mer om ESTA.

Søk om ESTA

Dele

FacebookTwitterYoutube

Søk om ESTA

ESTA er en obligatorisk reiseautorisasjon for besøkende til USA enten via sjøveien eller med fly for turistformål.

Søk om ESTA