Hvordan får et land adgang til visumfritaksprogrammet (Visa Waiver Program)?

Publisert: Apr 23, 2020, Redigert: Apr 23, 2020 | Tags: Grensesikkerhet, Visa Waiver-programmet

Introduksjon

Visumfritaksprogrammet (Visa Waiver Program, VWP) tillater visumfri reise for mer enn 20 millioner besøkende årlig til USA for statsborgere av 39 partnerland globalt. VWP bruker et sikkerhetssystem med flere nivåer for å stoppe potensielt farlige personer fra å reise inn i USA. Disse sikkerhetstiltakene inkludere en omfattende screening av VWP-reisende før deres avreise til USA; ved flere punkter under den reisendes reise og ved ankomst i USA. Etterfølgende Polens nylige adgang til VWP, har det blitt fornyet interesse fra offentligheten om å lære mer om kvalifiseringskriteriene for at et land kan bli med i programmet.

Hva er de økonomiske fordelene ved å legge et land til i VWP?

Ikke alle land kan få adgang til visumfritaksprogrammet, men de som kan, kan se frem til en positiv effekt på økonomien sin. En sterk og sunn økonomi er vitalt for å sikre USAs sikkerhet. I 2014 ønsket USA velkommen gjennomsnittlig 20 millioner VWP-reisende som brukte estimerte 84 milliarder dollar på forbrukervarer, i følge Handelsdepartementet (Department og Commerce). VWP-reisende bidro med nesten 231 millioner hver dag til lokaløkonomien i USA.

VWP-programmet oppfordrer også til reisevekst mellom USA og andre nasjoner, noe som fører til en positiv økonomisk effekt for alle involverte land. Sør-Korea er et godt eksempel, etter å ha blitt med i VWP i 2008, økte reise mellom Sør-Korea og USA eksponentielt.  Før Sør-Korea ble med i VWP, var det gjennomsnittlig tre flyvninger per uke mellom Seoul og Dallas, men i 2013 hadde antallet ukentlige flyvninger økt til 14. Sør-koreanske reisende til US brukte omtrent 8,6 milliarder dollar i 2016.

Hva er VWP-kravene for enkeltpersoner og land?

For å reise til USA uten et visum under VWP, gjelder følgende krav for enkeltpersoner:

Du må være statsborger i ett av medlemslandene: Andorra, Australia, Belgia, Brunei, Chile, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Japan, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Monaco, Nederland, New Zealand, Norge, Østerrike, Polen, Portugal, Republikken Malta, San Marino, Singapore, Slovakia, Slovenia, Sør-Korea, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Taiwan, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn

Alle reisende må inneha gyldig elektronisk system for reiseautorisasjon (Electronic System for Travel Authorization, ESTA) for de går om bord i transport i retning USA. En ny ESTA må innhentes dersom du søker om et nytt pass eller har endret statsborgerskapslandet ditt, navnet ditt eller kjønn.

Passet ditt må være gyldig i minst seks måneder etter din tiltenkte avreisedato fra USA. Et e-pass er også et krav for VWP, som er en mer sikker type av pass med en innebygget chip. Den nyeste informasjonen om e-pass kan finnes her.

Hva er betingelsene som må bli møtt for at et land skal kunne bli med i VWp?

For å være kvalifisert for å bli med eller forbli i VWP, må hvert deltagende land etterkomme følgende:

  • Ha en lav årlig avvisningsrate for visum for ikke-immigrasjonsbesøkende på under 3 % over de to siste regnskapsårene;
  • Være forberedt på å akseptere hjemsendelsen av sine statsborgere utvist fra USA innen tre uker etter å ha blitt bedt om dette av DHS:
  • Samtykke i å dele detaljer om mistede eller stjålne pass med USA;
  • Gå inn i en formell avtale med USA om å dele informasjon om terrorisme og andre typer organisert eller alvorlig kriminell aktivitet;
  • Tilby e-pass med biometriske identifikatorer;
  • Underlegge seg en DHS-vurdering av resultatene av VWP-benevningen på landets sikkerhet, politikontroll og immigrasjonseffekter på USA;
  • Underlegge seg en uavhengig etterretningsevaluering igangsatt av DHS’ kontor for etterretning og analyse (Office of Intelligence an Analysis).

Hvordan blir reisende fra VWP-land screenet?

VWP benytter en risikobasert, mangefasettert tilnærming for å finne og forhindre terrorister, kriminelle og andre ettersøkte personer fra å reise inn i USA:

Nasjonale risikovurderinger utføres før et land engang får tillatelse til å bli med i VWP. Ytterligere, enkeltreisende under VWP må sjekkes for de reiser til USA; når de ankommer amerikanske havner eller flyplasser og under ytterligere flyvninger innenriks i USA.

Gjennomført gransking av reisende er viktig for å øke sikkerhetsnivåene i USA og er et nøkkelinitiativ for kontraterrorisme. Gransking utføres ved å kontrollere ESTA-informasjon. Departementet for innenrikssikkerhet (Department for Homeland Security, DHS) kontrollerer ESTA-data hver dag for terroristinformasjon og samarbeider nært med Toll- og grensetjenesten (Customs and Border Service, CBS) og andre byråer for å kontrollere gyldigheten til ESTA-er på diverse punkter.

For mer informasjon om hvordan ESTA identifiserer sikkerhetsrisikoer, besøk: Hvordan identifiserer ESTA sikkerhetsrisikoer?

Hva er informasjonsdelingsavtalene mellom land?

VWP har mandat til å etterkomme informasjonsdelingsavtaler med USA relatert til kjente og mistenkte kriminelle, terrorister. VWP-kravene styrker granskingen av enkeltpersoner og forbedrer generell innenrikssikkerhet.

VWP-land har gitt USA informasjon om mer enn 6000 kjente eller mistenkte terrorister som et resultat av VWPs informasjonsdelingsarrangementer.

Denne flyten av informasjon styrker den eksisterende informasjonsdialogen mellom sikkerhetstjenestene i USA og VWP-land. Faktisk har VWP-land levert mer enn to-tredjedeler av registrene i INTERPOLS database over Stålne og tapte reisedokumenter, som brukes hver dag i ESTA-kontrollene utført av DHS.

Denne informasjonen forbedrer evnen til DHS til å gjenkjenne og avbryte bevegelsen til alle som potensielt kan ville skade USA vesentlig. Land som ønsker å bli med i VWP må forplikte seg til å fullt etterkomme forbedrede sikkerhetstiltak og et utvalg av andre forpliktelser.

Hva er nylige forbedringer i visumfritaksprogrammet?

Nye krav blir stadig vurdert og oppdatert. ESTA-nettstedet undergikk en modernisering i november 2019. Et nytt brukergrensesnitt ble sluppet, sammen med nye funksjoner som muligheten til å lagre søknader for å fullføre på et senere tidspunkt. En annen runde med vesentlige forbedringer skjedde under Obama-administrasjonen i august 2015. Endringer inkluderte forbedret gransking av reisende, informasjonsdeling og andre sikkerhetskrav for å sette VWP-land i stand til å håndtere trusselen fra utenlandske terrorister.