Hvor lang tid tar det å søke om ESTA?

Publisert: Oct 07, 2019, Redigert: Oct 07, 2019 | Tags: ESTA, ESTA-søknadstid

I en nylig studie fra 2017 utført på tusenvis av søkere i ESTA-programmet, var den gjennomsnittlige søknadstiden på ESTA omtrent 13 minutter. Faktorer som har effekt på søknadstiden er om søkeren har passet sitt, reisedetaljene sine og informasjon om arbeidsgiver lett tilgjengelig ved utfylling av ESTA-skjemaet. Dersom søkere må finne dokumenter eller informasjon mens de søker, kan søknadstiden for ESTA øke. I tillegg er det ytterligere faktorer ofte utenfor søkerens kontroll, som kan ha effekt på ESTA-søknadstiden, slik som internetthastighet, bruk av mobil eller stasjonær PC og hvorvidt det er problemer med Department of Homeland Security sine systemer for behandling av ESTA-søknader.

Fra mai 2017 er det flere deler på ESTA-skjemaet. Hver del er listet opp i tabellen nedenfor, sammen med tiden det tar å fullføre dem.

Del

Påkrevd informasjon

Gjennomsnittlig tid for å fullføre

Informasjon om søker

Navn, alias, fødselsdato, fødested, fødeland, kjønn, familienavn

2 minutter

Kontaktinformasjon

Postadresse, e-postadresse og telefonnummer

2 minutter

Passinformasjon

Statsborgerskap, passnummer, utløpsdato, nasjonalt ID-kort, ytterligere statsborgerskap, bosted eller ID-kort

2 minutter

Informasjon om nød-kontakt i USA

Navn på nød-kontakt, adresse, telefon og e-postadresse

1 minutt

Kontakt i USA/Reiseinformasjon

 Navn, adresse og telefon på kontakt i USA

1 minutt

Ansettelsesinformasjon

Arbeidsgivers navn og adresse

1 minutt

Informasjon om sosiale medier

Navn på og type sosiale medier-konto

1 minutt (valgfritt)

Informasjon om reisende/ Kvalifikasjonsspørsmål

9 Sikkerhetsspørsmål

3 minutter

 Studien så på forskjeller i ESTA-søknadstid mellom stasjonære og mobile brukere. De mobile brukerne var jevnt fordelt på iOS og Android, så vel som på nettbrett og mobil. Studien fant ut at mobile brukere mest sannsynlig ville bruke minst 30 % lenger tid på å fylle inn sine ESTA-søknadsskjemaer, sammenlignet med stasjonære brukere. I noen tilfeller brukte mobile brukere 100 % lenger tid til å fullføre sine ESTA-søknadsskjemaer. Derfor, hvis en bruker er tidssensitiv, anbefales de å søle om sin ESTA ved å bruke en stasjonær eller bærbar PC.

Søkere som ikke var forberedt på å fylle ut søknaden sin brukte tid til å finne dokumenter når de fylte ut informasjon i de følgende delene: Passinformasjon, Nød-kontaktinformasjon, Kontaktinformasjon i USA og Ansettelsesinformasjon.

Basert på funnene fra studien, anbefaler vi å sette av opptil 15 minutter per søknad når man søker om ESTA på nett. Dette vil sikre at hoved søkeren, sammen med eventuelle andre søkere er velinformerte om søknadsprosessen, søknadstider, forstår spørsmålene på skjemaet og restriksjonene i ESTA-programmet.

Brukere anbefales også å være oppmerksomme på enheten de bruker når de søker på nett. Vi bør stadfeste at tiden brukt til å fullføre betaling var unntatt fra studien. Den sannsynlige effekten vil være en ytterligere økning i ESTA-søknadstid på omtrent 1 minutt, men dette kan igjen variere avhengig av om brukeren har betalingsinformasjonen sin for hånd under utfyllingen av søknaden.

Hvis du innehar et pass fra et kvalifisert visumfritaksland og ønsker å skaffe deg en ESTA for turist-, forretnings-, medisinske eller transittformål, start søknaden din, eller besøk Vanlige spørsmål for å lære mer om ESTA.

Søk om ESTA