Hva er ESTAs kvalifikasjonsspørsmål?

Publisert: Sep 04, 2018, Redigert: Aug 22, 2019 | Tags: ESTA spørsmål, ESTA-søknad, ESTA kvalifisering

De ni kvalifikasjonsspørsmålene for ESTA er for å hjelpe USAs toll- og grensekontroll med å avgjøre om det skal gis avslag for søkere som vil reise til USA i henhold til visa waiver-programmet. Hvert spørsmål er svært viktig siden en søkers svar på aspekter som personlig helse, kriminell historikk, narkotikahistorikk, terrorrelaterte aktiviteter, ambisjoner om ansettelse i USA, innvandrings- og visumhistorikk i USA samt reisehistorikk til utvalgte land i Afrika og Midtøsten, gir CBP klare indikasjoner på om en søker utgjør en sikkerhetsrisiko.

ESTA-kvalifikasjonsspørsmål 1

«Har du en fysisk eller psykisk forstyrrelse, er du misbruker eller avhengig av narkotika, eller har du noen av følgende sykdommer (smittsomme sykdommer er spesifisert i samsvar med section 361(b) of the Public Health Service Act): Kolera, difteri, smittsom tuberkulose, pest, kopper, gul feber, viral hemoragisk feber inkludert ebola, lassafeber, marburg, crimean-Kongo, alvorlig akutt luftveissykdom som kan overføres til andre personer og sannsynligvis vil ende i død.»

Det første kvalifikasjonsspørsmålet retter seg mot søkers fysiske og psykiske helse, rusmisbruk samt infeksjoner. Spørsmålet nevner helt tydelig sykdommene som søker må avdekke. Årsaken til at disse helserelaterte emnene er samlet i ett spørsmål, er på grunn av den samfunnsmessige risikooppfatningen av å skape en byrde for USAs innbyggere og USAs helsesystem hvis en reisende lider av fysiske eller psykiske sykdommer, rusmisbruk eller andre sykdommer. Forståelig nok vil USAs myndigheter kontrollere og regulere smittsomme sykdommer sammen med andre helserelaterte risikoer.

ESTA-kvalifikasjonsspørsmål 2

«Har du noen gang blitt arrestert eller dømt for en forbrytelse som resulterte i alvorlig skade på eiendom, eller alvorlig skade på en annen person eller offentlig myndighet?»

Det andre kvalifikasjonsspørsmålet for ESTA ber søker om å avdekke, ved å svare «ja» eller «nei», kriminalitet som resulterte i skade på person eller en persons eiendeler, men som ikke var rusrelatert. Tidligere brukte dette spørsmålet begrepet «moral elendighet» som forårsaket forvirring blant søkere. Heldigvis har DHS endret spørsmålet til den opprinnelige formen over, og selv om det er forbedret betydelig, introduserer begrepet «alvorlig» subjektiv tolkning av spørsmålet. Alvorlighetsgraden i skaden en tidligere kriminell handling har ført til er søkers diskresjon. Alle europeiske myndigheter klassifiserer alvorlighetsgraden for lovbrudd ulikt enn USA, som klassifiserer kriminelle handlinger som forbrytelser, overtredelser (også kalt brudd) eller forseelser. For eksempel, avhengig av total skade, anses forseelser vanligvis som ‘mindre’, og kriminelle handlinger med lav alvorlighetsgrad rangeres fra handlinger som tyveri, offentlig rus, vandalisme, uforsvarlig kjøring og besittelse av cannabis. Forbrytelser har høy alvorlighetsgrad og rangerer kriminalitet som uaktsomt drap, mord, innbrudd, skatteunndragelser, brannstiftelser, høybedrageri, svindel osv. Søker bør være klar over at når det utføres kontroller av søkere, har ESTA tilgang til kriminelle rulleblad og politioppføringer hos europeiske myndigheter.

ESTA-kvalifikasjonsspørsmål 3

«Har du noen gang brutt noen lov relatert til besittelse, bruk eller distribusjon av illegale rusmidler?»

Det tredje kvalifikasjonsspørsmålet for ESTA er relatert til rusrelatert kriminalitet. Til forskjell fra andre spørsmål i ESTA-søknaden, er dette spørsmålet veldig tydelig og rett frem å tolke uavhengig av hvor søkeren er innbygger eller har statsborgerskap. En ESTA-søker som har brutt lover om besittelse, bruk eller distribusjon av ulovlige medikamenter, bør svare «ja» på dette spørsmålet.

ESTA-kvalifikasjonsspørsmål 4

«Forsøker du å engasjere deg i eller har du noen gang vært involvert i terrorvirksomhet, spionasje, sabotasje eller folkemord?»

Det fjerde kvalifikasjonsspørsmålet er tydelig ordlagt og er tiltenkt å diskvalifisere søkere som har begått terror, spionasje, sabotasje eller folkemord. Dette spørsmålet spør ikke om søkerens tidligere kriminelle historikk om disse handlingene, men ber om at ESTA-søkeren avdekker om han/hun vil delta i slike aktiviteter på besøket i USA. Hvis søker oppriktig vil delta på slike aktiviteter, bør han/hun svare «ja» på dette spørsmålet. I henhold til Merriam-Webster:

Terrorisme er «ulovlig bruk av vold og trusler, spesielt mot sivile, i jakten på politiske mål».

Spionasje er «Spionering eller bruk av spioner, vanligvis av regjeringer for å få politisk og militær informasjon».

Sabotasje er «å bevisst ødelegge, skade eller hindre (noe), spesielt for en politisk eller militær fordel».

Folkemord er «forsettlig drap på en stor gruppe mennesker, spesielt de som tilhører en bestemt nasjon eller etnisk gruppe".

ESTA-kvalifikasjonsspørsmål 5

«Har du noen gang begått bedrageri eller uriktig fremstilling av deg selv eller andre for å få tak i, eller hjelpe andre til å få tak i, visum eller innreise til USA?»

Søkere som har begått svindel og feilrepresentert seg når de har søkt om visum eller elektroniske reiseautorisasjoner til USA, er sikkerhetsrisikoer, og derfor har CBP tatt med et spørsmål på ESTAs kvalifikasjonsskjema for å nekte autorisasjon til slike personer. Uansett om den kriminelle handlingen ble begått til egen eller andres fordel, må ESTA-søkeren avdekke at han/hun har begått svindel eller feilrepresentasjon selv om han/hun ikke ble siktet eller tatt.

ESTA-kvalifikasjonsspørsmål 6

«Er du for tiden arbeidssøkende i USA eller var du tidligere ansatt i USA uten godkjent tillatelse fra den amerikanske regjeringen?»

Besøkende til USA i waiver-programmet eller andre arbeidsrelaterte visum misbruker besøkets vilkår og jobber i USA uten tillatelse fra myndighetene i USA. Dette spørsmålet er tiltenkt å diskvalifisere ESTA-søkere som leter etter arbeid i USA eller de som tidligere har brutt vilkårene på visum til USA. Besøkende til USA har ikke tillatelse til å påta seg noe som helst arbeid på B-1-visum eller VWP, og må skaffe relevant arbeidsvisum før oppstart av betalt arbeid i USA. Et ESTA kan ikke brukes av arbeidssøkere, men det kan sannsynligvis brukes for å reise i et jobbintervju som var avtalt før ankomst til USA. På grensen kan søkere med godkjent ESTA bli bedt om å forklare at formålet med besøket er for et planlagt jobbintervju. Videre bør den besøkende skrive på landingskortet til USA at formålet med reisen er forretninger.

ESTA-kvalifikasjonsspørsmål 7

«Har du noen gang blitt nektet et amerikansk visum du har søkt om med ditt nåværende eller tidligere pass, eller har du noen gang blitt nektet adgang til USA eller fått trukket tilbake tillatelse om adgang ved et ankomststed i USA?»

Det sjuende kvalifikasjonsspørsmålet ber tydelig om informasjon om tidligere visumavslag til USA samt avslag ved USAs grense. Spørsmålet ber også om tidligere tilbaketrukne autorisasjoner en ESTA-søker har ved USAs grense. CBP antar at en søker som trekker tilbake søknaden på grensen har handlet i frykt for et negativt utfall på tillatelse til innreise i USA, derfor anses tilbaketrukne søknader som avslag. Vær oppmerksom på at dette spørsmålet ikke ber om informasjon om tidligere ESTA-avslag, siden systemet automatisk gjenkjenner søknadshistorikken ved innsendelse. Det gjøres ofte feil på ESTA-søknader og folk får dermed avslag. Et sannsynlig scenario er at ESTA-søkeren som må sende inn skjemaet på nytt og svarer «ja» på spørsmålet, repeterer syklusen.

ESTA-kvalifikasjonsspørsmål 8

«Har du noen gang bodd i USA lengre enn godkjennlsesperioden gitt til deg av amerikanske myndigheter?»

Å oversitte visa waiver eller visum mens du er i USA og bryter vilkårene på et visum er skjerpende brudd. Dermed kan personer som har oversittet tidligere visum eller ESTA til USA forvente problemer ved å skaffe påfølgende visum eller elektroniske reiseautorisasjoner til USA. Selv én dag over gitt tidsperiode på visum eller ESTA får konsekvenser for fremtidige innsendinger for ESTA-søkere.

ESTA-kvalifikasjonsspørsmål 9

«Har du reist til eller oppholdt deg i Iran, Irak, Libya, Nord-Korea, Somalia, Sudan, Syria eller Jemen fra og med 1. mars 2011 eller senere?»

I 2016 ble ekstra regler satt på plass på grunn av økt sikkerhet og trusler fra terrorister. Det niende kvalifikasjonsspørsmålet ble inkludert i ESTA-søknaden for å diskvalifisere personer som har reist til Iran, Irak, Libya, Nord-Korea, Somalia, Sudan, Syria eller Jemen siden 2011. Disse landene anses av DHS å utgjøre en sikkerhetsrisiko og dermed må ESTA-søkere som har reist til disse landene siden 2011 avdekke dette på ESTA-søknaden.

Å svare «ja» på disse kvalifikasjonsspørsmålene vil sannsynligvis resultere i at ESTA-søknaden avslås. Dermed bør du sørge for at du forstår spørsmålene helt ved å lese dem nøye før du svarer. Hvis du svarer «ja», vil systemet be deg bekrefte svaret før du fortsetter. Villedende informasjon eller å forsettlig oppgi feil informasjon på kvalifikasjonsspørsmålene, eller på andre deler av søknaden, vil trolig resultere i avslag på ESTA-søknaden. 

Hvis du har pass fra et visafritatt land som Storbritannia, Irland, Australia, New Zealand eller andre vesteuropeiske land og ønsker ESTA for turist-, forretnings-, medisinske eller transittformål, begynn på søknaden, eller besøk Vanlig stilte spørsmå for å lære mer om ESTA

Søk om ESTA