Fullstendig veiledning til ESTA-søknad

Publisert: Sep 18, 2018, Redigert: Nov 09, 2019 | Tags: ESTA, ESTA Application Guide

I over et tiår har ESTAs visa waiver-program gjort det enklere for turister og forretningsfolk å reise til Amerika. Siden begynnelsen har ulike søknadskrav blitt endret, og i noen instanser spesielt med omfattende tillegg til søknadskrav, berettigelse og sikkerhetsskanning.

ESTA har enorme forskjeller sammenlignet med andre tradisjonelle visum. For det første er ESTA en ‘visa waiver’, som betyr at det ikke er et visum i teknisk forstand. Det er meningen at ESTA skal gi personer en rask vei inn i landet for en kort periode, og når formålet er fullført, må de reise ut av USA. For det andre gir tradisjonelle visum personer innreise til Amerika av bestemte grunner og med lengre varighet sammenlignet med ESTA.

Enda viktigere, ESTA er ulikt siden det ikke gir besøkende til USA juridiske rettigheter som personer som er statsborgere i USA, eller har et green card fra USA eller et arbeidsvisum. For eksempel har personer som har visum kapasitet til å reise til Amerika og bli til formålet som det ble søkt for utgår, samt at de innvilges bestemte rettigheter for innvandrere. ESTA-reisende kan bli i korte perioder i forretnings- eller fritidsrelatert øyemed hvis de ikke overstiger 90 dager, mens personer med visum fra USA kan bli i landet helt til formålet med oppholdet er fullført, selv om det tar 10 år.

Personer med gyldig visum til USA trenger ikke søke om ESTA visa waiver. Med andre ord, personer med gyldige visum trenger ikke søke om en reiseautorisasjon for å unngå duplisering av funksjon I henhold til artikkelen av USAs toll- og grensekontroll (2017), garanterer det ikke innreise til Amerika å ha begge typer visum, men de beviser at konsulære byråer i det andre landet har godkjent reisen. Det er amerikanske innvandringsmyndigheters skjønn å avgjøre avvisningsgrunner på reisesøknader, men de må ikke oppgi begrunnelser for godkjennelse eller avslag på søknader.

Uansett kan enkeltpersoner søke om et ESTA dersom kvalifikasjonskravene er oppfylt, og formålet er forsvarlig innen den korte perioden på 90 dager. En person er berettiget for adgang i henhold til ESTAs visa waiver-program hvis han eller hun kommer fra et av de 39 landene som er oppført under waiver-programmet. Disse landene er: Andorra, Australia, Belgia, Brunei, Chile, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Japan, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Monaco, Nederland, New Zealand, Norge, Østerrike, Polen, Portugal, Republikken Malta, San Marino, Singapore, Slovakia, Slovenia, Sør-Korea, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Taiwan, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn. I tillegg til å være statsborger i disse landene, må søkere oppfylle følgende kvalifikasjonsspørsmål:

 • Søkere må ikke inneha besøksvisum
 • Varigheten på oppholdet er opptil maks. 90 dager
 • Reisen bør være for fornøyelse eller forretninger fordi disse formålene ikke forlanger forlenget varighet på oppholdet; derfor er det ikke behov for en langvarig prosess
 • Et gyldig pass som er lovlig utstedt av et land som er i visa waiver-programmet.
 • Den planlagte reisen avsluttes ikke på sammenhengende territorium eller tilstøtende territorier hvis ikke søkeren er statsborger i landet.
 • Oppgi rimelig begrunnelse til USAs Toll- og grensekontroll sammenhengende gjennom innvandrings- og nasjonalitetsloven
 • Oppgi bevis gjennom biometrisk identifikasjon, og personlig informasjon at alle nødvendige vilkår for visumsøknadene er oppfylt
 • En person er berettiget hvis han/hun ikke anses som en trussel til helse, sikkerhet, velferd, og sikkerheten til USA spesielt etter 9/11.

Når en søker oppfyller alle kvalifikasjonskravene, er det tilleggskrav som må oppfylles. Først må personen ha et gyldig pass fra et av de 39 landene som deltar i visa waiver-programmet. Dette er et grunnleggende krav som må oppgis under søknadsprosessen fordi de inneholder relevant informasjon som er nødvendig for å kunne avgjøre avslag. Søkere må ikke være i besittelse av besøksvisum, siden det tar bort essensen av en ESTA-søknad.

Videre har McNeill, Carafano, Dean og Sales (2009) vektlagt betalingsmekanismen, siden de fleste ikke er godt nok informert om hvordan man foretar sikre betalinger. Det som trengs er et gyldig VISA, MasterCard, American Express eller Discover Card på grunn av myndighetenes anerkjennelse av disse som sikre, autentiske og i samsvar med økonomiske krav oppgitt av statlige byråer.

Betaling av gebyrene kan gjøres senere sammenlignet med oppfatningene til noen om at det skal gjøres umiddelbart. Individuelle søkere har syv dager etter at søknaden er sendt inn til å fullføre betalingen. Å overstige denne terskelen gjør søknaden utilgjengelig og søkeren må søke på nytt. Det samme gjelder for gruppesøknader, men nedtellingen på syv dager begynner etter at siste søknad er innlevert. I forhold til én enkelt søknad blir gruppens ID utilgjengelig, og kontaktpunktet til gruppen må sendes inn på nytt. Ifølge McNeill, Carafano, Dean og Sales (2009), skal disse retningslinjene lette søknadsprosessen og forkorte søknadens varighet.

Med starten på et forbedret ESTA, er flere krav inkludert, og de bør oppfylles for å øke sannsynligheten for godkjennelse av autorisasjonen. Fra 2014 har flere spørsmål om navn og alias, statsborgerskap, foreldres navn, nasjonalt identifikasjonsnummer og informasjon om arbeidsforhold blitt lagt til som en del av de forbedrede satsingstiltakene av byråer med ansvar for innvandring. Informasjon om arbeidsforhold er inkludert i del 214b i innvandrings- og nasjonalitetsloven fordi det viser kvalifikasjon i henhold til lovkravene. Søkere må derfor oppgi denne informasjonen for å begrunne formålet med reisen.

Basert på kvalifikasjonskrav og søknadskrav kan man tenke på et ESTA visa waiver som en midlertidig reiseautorisasjon. Folk trenger et ESTA for å reise inn i USA i korte perioder på mindre enn 90 dager, noe som betyr at etableringen av dette visumet var ment for turisme og forretningsaktiviteter som krever korte og begrensede tidsperioder. Et fleksibelt visa waiver-program muliggjør en økt flyt av ekte forretningsreisende og turister som reiser til USA med positive resultater for turismen og den videre amerikanske økonomien. I tilfeller der oppholdet må forlenges etter de 90 dagene, er besøkende pålagt å søke om et amerikansk visum.

Søkere er ikke pålagt å søke om ESTA selv om de har bestilt reiserute. Reiseinformasjon trenger ikke å bli oppgitt i søknadsprosessen, men det er krav om å ha et kontaktpunkt i USA, oppholdets adresse, og hvis det er transitt, må det opplyses i delen om reiseinformasjonen. Selv om det oppstår feil på en innlevert søknad, er det mulig å foreta rettelser (Duckett, 2016). Søkere må videre være oppmerksomme på at enkelte felt som passnummer og utstedelsesland ikke kan endres, med mindre det er søkt på nytt og nødvendige gebyrer er betalt.

Søkere har noen ganger hatt vanskeligheter, spesielt med navn og datoer på viktig reisedokumentasjon som pass. For eksempel inneholder noen navn bokstaver som ikke er i det engelske alfabetet og dette skaper vanskeligheter med staving på ESTA-søknader. Løsningen er vanligvis å referere til den maskinlesbare delen av passet for å se en universell stavemåte av respektive navn. Pass som nærmer seg utløpsdato har også gitt søkere vanskeligheter ettersom passets utløpsdato kan oppstå mens de er i USA (Siskin, 2014).

Resultatet på en søknad oppgis vanligvis umiddelbart etter innlevering, siden ESTAs godkjennelsesprosess er svært automatisert. I tilfeller der det kreves mer tid for behandling tar det maksimalt 72 timer å komme til en endelig avgjørelse, og svar kan fås ved å sjekke søknadsstatusens nettside eller via e-post hvis søkeren oppga en e-postadresse på det tidspunktet ESTA-søknaden ble sendt inn. Det er tre svar på en ESTA-søknad: «Autorisasjon godkjent», «Reise ikke godkjent» og «Autorisasjon venter». En beslutning om «Reise ikke godkjent» er ikke et innreiseavslag, men et forbud mot å reise til USA med visa waiver-programmet. Under slike omstendigheter vil reisende måtte søke om B1 Forretningsvisum, B2 Turistvisum eller C1 Transittvisum. På samme måte antyder ikke «Godkjennelse venter» et negativt resultat for den reisende, men antyder heller at ekstra tid er nødvendig for USA. Toll- og grensekontrollen skal behandle hans/hennes søknad og bestemme resultatet.

Referanser

 1. Duckett, G. (2016). Travel in the United States of America: Questions and Answers. Singapore: George Duckett.
 2. McNeill, J. B., Carafano, J. J., Dean, J., & Sales, N. A. (2009). Visa Waiver Program: A Plan to Build on Success. Heritage Foundation Backgrounder, 9.
 3. Siskin, A. (2014). Visa Waiver Program. Congressional Research Service.
 4. U.S Customs and Border Protection. (2017). Travel. Retrieved from U.S Customs and Border Protection: https://www.cbp.gov/travel
 5. U.S Customs and Border Protection. (2017). U.S Customs and Border Protection. Retrieved from Department of Homeland Security: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/