ESTA for transittformål

Publisert: Jan 20, 2020, Redigert: Jan 22, 2020 | Tags: ESTA-krav, ESTA for transitt

Introduksjon

Transitt gjennom USA kan være fordelaktig for reisende som søker å bestille mer praktisk eller billigere flyreiser på vei til sitt endelige reisemål. Reisende fra ett av Visumfritaksprogram -landene kan bruke en ESTA (Electronic System for Travel Authorization – Elektronisk system for reiseautorisasjon) for slike transittformål. Hvis en ESTA-transittsøknad blir avvist eller reisende ikke er kvalifisert for en ESTA, kan de som et alternativ søke om et C-1 transittvisum.

En ESTA utstedes for en periode på to år eller inntil datoen passet utløper, avhengig av hvilken dato som kommer først. ESTA kan benyttes for flere innreiser til USA, for opptil 90 dager per besøk. Visere kan reisende i transitt bruke sin ESTA for turisme- eller forretningsformål i USA mens autorisasjonen deres er godkjent.

Reisende som ønsker å benytte en ESTA for transittformål må indikere på søknadsskjemaet sitt at de kun er i transitt gjennom USA, og at det endelige reisemålet deres er et ikke-amerikansk territorium.

Hva om jeg er i transitt til Canada, Mexico eller tilstøtende øyer?

Tid tilbrakt i Canada, Mexico og øyer tilstøtende USA, regnes mot 90 dagers grensen per besøk, uavhengig av transportmodus, enten dette er reise via land, hav eller luft. Derfor kan en godkjent ESTA benyttes til å reise inn i USA igjen, så lenge det totale besøket til de tidligere nevnte omkringliggende territoriene ikke overgår 90 dager totalt.

De tilstøtende øyene inkluderer mange britiske, franske eller nederlandske territorier eller besettelser i eller i nærheten av Det karibiske hav, slik som: Bahamas, Barbados, Bermuda, Haiti, Den Dominikanske Republikk, Jamaica, Martinique, St. Pierre og Miquelon, Trinidad og Tobago, Leeward-øyene, Anguilla, Antigua, Guadeloupe, Nevis, St. Kitts, De britiske jomfruøyene, Windward-øyene, Dominica, Grenada, St. Lucia og St. Vincent.

Andre ESTA-krav

Reisende som ønsker å oppnå en ESTA for transittformål bør se gjennom ESTA-krav før de søker, så vel som detaljene i Visumfritaksprogrammet.

Avvisninger og diskvalifisering

ESTA-avvisninger kan ikke ankes. Søkere som skal være i transitt gjennom USA som har blitt avvist eller som ikke er kvalifisert for ESTA, kan fortsatt søke om et C-1 transittvisum.

Begrensninger

Forlengelse av oppholdet ditt eller endring av status – Du kan ikke forlenge en ESTA eller søke om å bytte til en visumkategori mens du er på amerikansk territorium. Alle andre visumsøknader eller ytterligere ESTA-søknader må sendes inn fra utenfor USA. Søkere vil sette fremtidige visum- eller ESTA-søknader i fare ved å ikke reise fra USA innen 90 dager har passert siden de ankom et amerikansk territorium på en ESTA.

Formål med reise – ESTA kan ikke benyttes hvis en reisende har som intensjon å studere for akademisk kreditt, arbeide for lønn fra en amerikansk kilde, eller arbeide som bidragsyter i pressen, slik som en rolle i radio, trykk, film eller noen annen form for media. ESTA kan ikke benyttes for noen form for betalt konkurranse- eller utstillingsfremførelse foran et betalende publikum. Endelig, en ESTA kan ikke benyttes som en måte å oppnå oppholdstillatelse på permanent eller midlertidig basis, annet enn de 90 dagene gitt under Visumfritaksprogrammet.

Adgang

En godkjent ESTA garanterer ikke adgang til USA for transittformål. CBP (Customs and Border Protection – Toll og grensebeskyttelse) har autoriteten til å nekte enhver ESTA-godkjent reisende innreise til USA. Avvisning ved grensen kan være grunnet årsaker som å ikke deklarere varer, oppgi misvisende informasjon på en ESTA-søknad eller en annen grunn ansett som en mulig immigrasjons- eller trygghets- og sikkerhetsrisiko for USA. Hvis du blir nektet adgang på grensen, vil du ikke bli gitt rett til å anke.

Medisinsk behandling i USA

Planlagt medisinsk behandling – Hvis du har planlagt medisinsk behandling i USA, kan du på grensen bli spurt om å oppgibevis for behandlingen du har satt opp. Å ha en form for bevis for hånden burde være tilstrekkelig til å oppfylle informasjonsforespørsler om medisinsk behandling på den amerikanske grensen. Bevis kan inkludere dokumentasjon om medisinsk diagnose, og hvorfor behandlingen må utføres i USA. Andre former for bevis kan inkludere et brev fra en USA-basert lege eller kirurg, som inneholder detaljer om behandlingen, kostnaden og lengden på prosedyren, inkludert prognose og tider for etterbehandlingsrestitusjon, så vel som dokumentasjon på at utgifter for prosedyren kan betales basert på søkerens egne midler, slikt bevis kan inkludere bankutskrifter eller andre former for kontantbaserte ressurser som kan brukes som betaling for en medisinsk prosedyre.

Ikke-planlagt medisinsk behandling – Medisinske problemer som oppstår under din reise til USA vil ble behandlet av lokalt helsepersonell. Utgifter for ikke-planlagt og avgiftsbelagt behandling vil enten dekkes av reiseforsikringsselskapet ditt, eller betales ut på et tidspunkt før eller etter behandling.

Konklusjon

ESTA kan benyttes av kvalifiserte reisende for transittformål. Godkjente ESTA-søkere kan også tilbringe tid i USA for tillatte turisme- eller forretningsformål. Reisende bør være oppmerksomme på at hver dag tilbrakt i Canada, Mexico eller omkringliggende territorier regnes mot 90 dagers grensen for ESTA, og anbefales derfor å planlegge reisene sine basert på amerikanske reiserestriksjoner, sammen med de fra andre reisemålsland.

Hvis du innehar et pass fra et kvalifisert visumfritaksland og ønsker å skaffe deg en ESTA for turist-, forretnings-, medisinske eller transittformål, start søknaden din, eller besøk Vanlige spørsmål for å lære mer om ESTA.

Søk om ESTA