ESTA for forretningsformål

Publisert: Dec 03, 2019, Redigert: Dec 03, 2019 | Tags: ESTA-krav, ESTA for forretningsformål

Introduksjon

ESTA er en praktisk reiseautorisasjon for forretningsreisende som besøker USA, som kan benyttes av enkeltpersoner som innehar et pass fra et visumfritaksmedlemsland. En ESTA kan benyttes for et utvalg av forretningsrelaterte aktiviteter som forretningsrelaterte forskingsaktiviteter, konsultering med forretningspartnere, reise for vitenskapelige, utdannings-, profesjonelle eller forretningskongresser eller -konferanser, forhandling av en kontrakt, eller avslutning av eiendomsanliggende.

Eksempler på situasjoner der en ESTA vil være passende for forretningsformål

Eksempel 1

Du innehar et pass fra ett av de 38 visumfritakslandene, og du er en teknologiutvikler eller -entusiast som flyr fra London og som vil delta på Consumer Electronics Show (CES) i Las Vegas i Nevada for et par dager som besøkende. I dette eksempelet vil en ESTA være en passende reiseautorisasjon.

Eksempel 2

En HR-leder er ansvarlig for å arrangere reise for et team ingeniører i Tyskland, alle er innehavere at tyske pass. Disse ingeniørene trenger å besøke en amerikansk klients anlegg i en uke, og vil fortsette å bli betalt lønn av sin tyske arbeidsgiver. I dette eksempelet kunne HR-lederen søke om en ESTA på vegne av de tyske ingeniørene.

Eksempel 3

En entreprenør og innehaver av et svensk pass, som driver et svensk firma, ønsker å besøke USA i fire dager for å forhandle en kontrakt med en amerikansk leverandør eller kunde. Hvis entreprenørens aktivitet er gjennom hans/hennes egne svenske firma, kan en ESTA være en passende reiseautorisasjon for slike forretningsformål.

Hva slags annen jobb kan jeg gjøre i USA på en ESTA?

En ESTA kan benyttes for å arbeide for arbeidsgiveren din i en begrenset kapasitet, så lenge inntekten din kommer fra en ikke-amerikansk kilde, Arbeidsgiveren din må også være en amerikansk statsborger som er basert utenlands men som midlertidig besøker USA; eller en utenlandsk statsborger som er basert i USA, men som har et B, E, F, H, I, J, L, M, O, P, eller Q kategori visum.

Andre ESTA-krav

Reisende som ønsker å oppnå en ESTA for forretningsformål bør se gjennom ESTA-krav før de søker, så vel som detaljene i Visumfritaksprogrammet.

Avvisning og diskvalifisering

ESTA-avvisninger kan ikke ankes. Søkere som har blitt nektet eller som ikke er kvalifisert for en ESTA kan fortsatt søke om et B-1 forretningsvisum.

Begrensninger

Forlengelse av oppholdet ditt eller endring av status – Du kan ikke forlenge en ESTA eller søke om å bytte til en visumkategori mens du er på amerikansk territorium. Alle andre visumsøknader eller ytterligere ESTA-søknader må sendes inn fra utenfor USA. Søkere vil sette fremtidige visum- eller ESTA-søknader i fare ved å ikke reise fra USA innen 90 dager har passert siden de ankom et amerikansk territorium på en ESTA.

Formål med reise – ESTA kan ikke benyttes hvis en reisende har som intensjon å studere for akademisk kreditt, arbeide for lønn fra en amerikansk kilde, eller arbeide som bidragsyter i pressen, slik som en rolle i radio, trykk, film eller noen annen form for media. ESTA kan ikke benyttes for noen form for betalt konkurranse- eller utstillingsfremførelse foran et betalende publikum. Endelig, en ESTA kan ikke benyttes som en måte å oppnå oppholdstillatelse på permanent eller midlertidig basis, annet enn de 90 dagene gitt under Visumfritaksprogrammet.

Adgang

En godkjent ESTA garanterer ikke adgang til USA for forretningsformål. CBP (Customs and Border Protection – Toll og grensebeskyttelse) har autoriteten til å nekte enhver ESTA-godkjent reisende innreise til USA. Avvisning ved grensen kan være grunnet årsaker som å ikke deklarere varer, oppgi misvisende informasjon på en ESTA-søknad eller en annen grunn ansett som en mulig immigrasjons- eller trygghets- og sikkerhetsrisiko for USA. Hvis du blir nektet adgang på grensen, vil du ikke bli gitt rett til å anke.

Konklusjon

ESTA kan brukes for et utvalg av forretningsformål, og er med dette en nyttig reiseautorisasjon for ansatte, arbeidsgivere og entreprenører som skal til USA: Flere viktige begrensinger gjelder for naturen av forretningsaktiviteten eller arbeidet som kan utføres på en ESTA, så reisende bør gå nøye gjennom ESTA-kravene for å sikre at reiseformålet deres er tillatt.

Hvis du innehar et pass fra et kvalifisert visumfritaksland og ønsker å skaffe deg en ESTA for turist-, forretnings-, medisinske eller transittformål, start søknaden din, eller besøk Vanlige spørsmål for å lære mer om ESTA.

Søk om ESTA