Effekter av den amerikanske loven for forebygging av reiser med terrorformål (Terrorist Travel Prevention Act) på visumfritaksprogrammet (VWP)

Publisert: Jun 30, 2020, Redigert: Jun 30, 2020 | Tags: ESTA Kvalifisering, Visa Waiver-programmet

Introduksjon

I januar 2016 begynte amerikanske myndigheter å implementere endringer til visumfritaksprogrammet gjennom forbedring av den amerikanske loven for forebygging av reiser med terrorformål fra året før. Denne loven har som mål å ekskludere statsborgere fra land ansett av departementet for innenrikssikkerhet (Department of Homeland Security, DHS) å være statssponsorer av terrorisme, inkludert personer fra Iran, Irak, Sudan og Syria. Loven ble endret i 2018 til å inkludere ytterligere land som Libya, Nord Korea, Somalia og Yemen.

Vil mine tidligere besøk til Iran, Irak, Libya, Nord-Korea, Somalia, Sudan, Syria eller Yemen skape problemer for ESTA-søknaden min?

De forbedrede reglene gjelder også for personer som kan ha reist til disse landene, og dermed forhindre dem fra å være kvalifisert for VWP selv om de ellers ville ha vært kvalifisert. De nye reglene forhindrer ikke reisende fra å besøke USA. Men enkeltpersoner med tidligere reisehistorie eller statsborgerskap fra disse landene vil enten få ESTA-søknaden sin avvist eller få sine eksisterende autorisasjoner ugyldiggjort. Disse reisende vil så måtte søke om et amerikansk visum før innreise til USA. Noen unntak kan gjelde på en sak-til-sak-basis, avhengig av grunnen for reisen€ til de ekskluderte landene.

Hvilke reisende vil påvirkes av loven?

Under visumfritaksprogrammets forbedring av den amerikanske loven for forebygging av reiser med terrorformål, er enkeltpersoner som faller inn i ett av de følgende kriterier ikke lenger kvalifiserte for å reise til eller få innreise til USA med et visumfritak under visumfritaksprogrammet.

  • Statsborgere av land som er medlem av visumfritaksprogrammet som kan ha reist til eller besøkt Iran, Irak, Libya, Nord-Korea, Somalia, Sudan, Syria eller Yemen på eller til ethvert tidspunkt etter 1. mars 2011.
  • Statsborgere av land som er medlemmer av visumfritaksprogrammet som også er statsborgere av Iran, Irak, Libya, Nord-Korea, Somalia, Sudan, Syria eller Yemen.

Er det noen unntak for disse begrensningene?

De nye reglene gjelder ikke for dem som reiser under VWP som kan ha vært tilstede i de forbudte landene for å utføre militærtjeneste i styrkene til et VWP-land eller for å utføre offisielle roller som en kontraktansatt av et land som er medlem av visumfritaksprogrammet.

Personer som har reist til noen av landene (Iran, Irak, Libya, Nord-Korea, Somalia, Sudan, Syria eller Yemen) enten for offisielle eller militære grunner anbefales å ha med seg all relevant dokumentasjon ved innreise til USA gjennom et anerkjent ankomstpunkt. Disse unntakene til visumfritaksprogrammets forbedring av den amerikanske loven for forebygging av reiser med terrorformål vil ikke gjelde personer med dobbelt borgerskap i ett av de forbudte landene.

Hva er de ytterligere spørsmålene på ESTA-skjemaet?

Spørsmålene som ble lagt til eller endret på ESTA-skjemaet er som følger:

  • Har du noensinne reist til eller vært tilstede i Iran, Irak, Libya, Nord-Korea, Somalia, Sudan, Syria eller Yemen på eller etter 1. mars 2011? Hvis så, oppgi landet, datoene for besøket, så vel som en primær grunn for besøket, slik som turisme, familie, forretninger, profesjonelt utvekslingsprogram, kulturelt utvekslingsprogram, akademiske grunner, offisielle plikter, militærtjeneste, journalisme, humanitær assistanse, arbeid med en internasjonal eller regional organisasjon eller andre grunner ikke oppført.
  • Har du noensinne vært innehaver av et pass eller nasjonalt ID-kort for reiseformål utstedt av en annen stat? Om så, vil du bli bedt om å oppgi informasjon om disse dokumentene dersom de er i ditt eie. Denne informasjonen vil inkludere utstedende land, dokumenttype, dokumentnummer og utløpsår.
  • Er du for øyeblikket en borger eller statsborger av et annet land? Om så, vil du bli bedt om å oppgi informasjon slik som landet du er statsborger/borger av og hvordan du fikk statsborgerskapet/borgerskapet.
  • Har du tidligere vært borger eller statsborger av et annet land? Om så, vil du bli bedt om å oppgi landet du var statsborger/borger av.
  • Er du medlem av CBPs globale innreiseprogram (Global Entry Program)? Om så, vil du bli bedt om å oppgi ditt CGP-globale PASSID/medlemsnummer.
  • Informasjon om sosiale medier. Om du ønsker, kan du oppgi informasjon om sosiale medier tilknyttet din nettbaserte tilstedeværelse, inkludert plattformen og din sosiale medier-identifikator. Dette feltet er frivillig.

Hva kan jeg gjøre om jeg har vært tilstede i Iran, Irak, Libya, Nord-Korea, Somalia, Sudan, Syria eller Yemen på eller etter 1. mars 2011?

Selv om de nye reglene ikke forhindrer disse reisende fra innreise til USA, vil det være påkrevd for reisende å søke om et visum fra enten en amerikansk ambassade eller et konsulat. Amerikanske ambassader og konsulater i land som deltar i VWP har kun korte venteperioder for et visumintervju. For mer informasjon om å søke om et visum, gå til travel.state.gov og for å finne adressen til den amerikanske ambassaden som har jurisdiksjon over ditt bostedsland, besøk usembassy.gov.

Du kan be om en påskyndet visumintervjuavtale om du er forpliktet til å reise umiddelbart av medisinske, humanitære eller forretningsgrunner og din ESTA har blitt avvist eller trukket tilbake som et resultat av den nye loven.

Hva er fordelene ved å søke om et visum over en ESTA?

Det er noen fordeler ved et visum over en ESTA: et visum er gyldig for opptil 10 år mens ESTA bare har 2 års gyldighet. Et visum tillater deg også muligheten til å bli i USA for opptil 6 måneder, mens VWP kun tillater deg å bli i 90 dager. Reisende med et visum kan også be om å forlenge oppholdet sitt ytterligere etter 6-måneders oppholdet, eller kan søke om å endre til en annen visumklasse mens i UDS, ingen av disse mulighetene er tillatt under visumfritaksprogrammet.

Konklusjon

Den nye loven forventes ikke å påvirke den store majoriteten av reisende fra VWP-land. Ytterligere land kan bli lagt til den nåværende listen til enhver tid av ministeren for innenrikssikkerhet (Secretary of Homeland Security).

Dele

FacebookTwitterYoutube

Søk om ESTA

ESTA er en obligatorisk reiseautorisasjon for besøkende til USA enten via sjøveien eller med fly for turistformål.

Søk om ESTA