Å få et visum med et kriminelt rulleblad

Publisert: Feb 17, 2020, Redigert: Feb 17, 2020 | Tags: ESTA, Visa med straffepost

Introduksjon

Om du har blitt nektet en ESTA på grunn av tidligere kriminell historie, er ditt neste alternativ for å oppnå en reiseautorisasjon til USA å søke om et amerikansk besøksvisum. Besøksvisum kan være én av tre typer: B-2 turistvisum, B-1 forretningsvisum eller B-1/B-2 blandet turist- og forretningsvisum.

Hvordan kan jeg søke om et amerikansk visum med et kriminelt rulleblad?

Om du har blitt nektet en ESTA grunnet et kriminelt rulleblad, kan du være kvalifisert for et B-2 eller B-1 besøksvisum for turisme-, forretnings-, medisinske eller transittformål. Besøksvisum innebærer en lengre og dyrere søknadsprosess, men de tilbyr også ekstra fordeler som en lengre gyldighetsperiode og lengre tillatte varigheter på opphold. For en full sammenligning, besøk trenger jeg en ESTA eller et visum -siden.

Hvilke er de relevante spørsmålene relatert til kriminell historie på DS-160-skjemaet?

Spørsmålene på DS-160-skjeamet mest relevante for enkeltpersoner med kriminell historie som ikke er terrorismerelatert, er som følger:

  •  «Er du, eller har du noensinne vært narkotikamisbruker eller -avhengig?»
  •  «Har du noensinne blitt arrestert eller dømt for en forseelse eller forbrytelse, selv om du har blitt gitt benådning, amnesti eller lignende?»
  •  «Har du noensinne brutt, eller vært involvert i en konspirasjon for å bryte, lovgivning relatert til kontrollerte stoffer?»
  •  «Kommer du til USA for å være involvert i prostitusjon eller ulovlig kommersialiserte laster, eller har du vært involvert i prostitusjon eller kjøp av prostituerte de siste 10 årene?»
  •  «Har du noensinne vært involvert i, eller søker du å engasjere deg i hvitvasking av penger?»
  •  «Har du noensinne begått eller konspirert for å begå en forbrytelse relatert til menneskehandel i eller utenfor USA?»

Kilde: https://ceac.state.gov/genniv/

For hver av spørsmålene ovenfor, vil du måtte oppgi detaljer med hensyn til din personlige situasjon, og hvorfor du har blitt rehabilitert siden dommene for enhver relatert kriminell aktivitet som oppsto fra de ovennevnte omstendighetene. Du bør være ærlig og sannferdig i svarene dine, og støtte alle påstander med bevis. For eksempel kan aktiviteter som kan vurderes som del av en rehabilitering inkludere ingen ytterligere kriminell historie, å ha fått en jobb, starte en virksomhet eller å oppdra en familie.

Hva om jeg blir nektet et amerikansk visum?

Hvis du blir nektet et amerikansk visum, blir du gitt en grunn for hvilken immigrasjonslovgivning som har blitt benyttet for å rettferdiggjøre avvisningen. Før du søker på nytt, bør du forberede bevis som støtter din påstand om at immigrasjonsreglene som tidligere ble brukt for å avvise din søknad om amerikansk visum ikke lenger er relevante for din neste søknad.

Konklusjon

En ESTA-avvisning betyr ikke at du ikke vil kunne få innreise til USA. Besøksvisum slik som B-2 turistvisum og B-1 forretningsvisum er alternative reiseautorisasjoner som vanligvis gir større fordeler enn en ESTA, om enn gjennom en lengre og dyrere søknadsprosess.