Elektronisk Visum til USA

Publisert: May 19, 2019, Redigert: Nov 09, 2019 | Tags: ESTA-søknad, ESTA-kvalifisering, USA Visa

USA tilbyr på det nåværende tidspunkt ikke utenlandske statsborgere elektronisk visum for reise til USA. Den eneste formen for ‘elektronisk autorisasjon’ for reise til USA, er ESTA. Dermed eksisterer ikke et elektronisk visum for reise til USA på det nåværende tidspunkt, gitt at ESTA eksisterer. ESTA står for «Electronic System for Travel Authorization» (Elektronisk system for reiseautorisasjon). ESTA er ikke et elektronisk visum, men behandles som et elektronisk visumfritak, og kan brukes for turisme-, forretnings- eller overgangsformål av individer som har pass fra ett av de 39 landene med visumfritak. Listen over disse 39 kvalifiserte landene kan finnes på https://offisielle-esta.no/visa-waiver-programmet/. Reisende som innhenter en godkjent ESTA vil bli digitalt klarert for reise til USA, og passet deres og annen elektronisk informasjon vil bli elektronisk sendt til Customs and Border Protection (CBP)-systemene (Toll- og grensevern), som er tilgjengelige for grensemyndigheter på alle innreisepunkter i USA.

Formålet med ESTA er å hjelpe CBP å screene reisende før deres avreise til USA. ESTA hjelper CBP å forhindre individer som utgjør sikkerhetsrisikoer fra å gå om bord i fly eller sjøfartøy som skal til USA. En ESTA-autorisasjon kan søkes om på nett 24 timer i døgnet. Nettsiden som brukes for å sende inn ESTA-søknader opplever sjelden utvidede vedlikeholdsperioder, og er dermed svært tilgjengelig. Beslutninger om ESTA-søknader gjøres typisk innen 60 sekunder etter innsending av søknad, eller via e-post. Dermed kan ESTA regnes som en ekte elektronisk reiseautorisasjon, da den ikke krever fysiske skjemaer eller dokumentasjon for å innhentes, søkes om eller å bruke.

Det er usannsynlig at USA vil implementere et elektronisk visum for populære visumtyper som B-2 Turistvisum, B-1 Forretningsvisum eller C-1 Overgangsvisum. Dette kan være ubeleilig for reisende som ikke er kvalifisert for ESTA, men det er grunner for forskjellene i visumtyper. ESTA gir reisende tilstrekkelig klarering å benytte for vanlig forretnings- eller turismereise, uten å gi de ytterligere rettighetene de som innhenter visum får. Dette gir CBP muligheten til å separere besøkende mer presist, og dedikere større innsats til å screene reisende som anses å mer sannsynlig utgjøre sikkerhets- eller immigrasjonsrelaterte risikoer.